Hvordan køber man på auktion?

Alle kan købe på auktion.

Det er nemmere end De forestiller Dem.

Før hver auktion er der eftersyn, hvor man kan se effekterne.
Disse overtages som de er ved hammerslaget uden reklamationsret

Læs vores auktionsvilkår igennem. De står i kataloget.

I kataloget er der anført nogle vurderingsbeløb. Hammerslagsprisen kan dog blive både højere og lavere. Hammerslagsprisen bliver tillagt 25% i auktionsomkostninger. Det samlede beløb betales kontant på auktionen.

På auktionen får De udleveret et købernummer.

De byder ved at række købernummeret op, så auktionarius kan se det.

Bliver De højestbydende, noterer vi Deres købernummer og budsum.

Når De ønsker at forlade auktionen, betaler De for Deres køb, og afleverer Deres købernummer, hvorefter De får det købte udleveret.


Kommissionsbud (også kaldet forhåndsbud eller auktionsbud):

Kan De ikke være til stede under hele auktionen eller en del af denne kan De afgive kommissionsbud til auktionshuset. Det samme gælder, såfremt De ønsker at byde anonymt.

De kan afgive kommissionsbud på følgende måde:
- De kan få en blanket udleveret under eftersynet, auktionen eller benytte blanketten i kataloget. Blanketten udfylder De og aflevere til personalet, eller sender med posten.

Vi byder så på Deres vegne og køber billigst muligt til Dem inden for det givne bud. 

De ringer til os dagen efter auktionen og får oplyst om De har købt, og aftaler nærmere med hensyn til betaling og afhentning af det købte.

Denne service er gratis - og diskret!


Telefonbud:

Såfremt De hellere vil byde over telefonen, kan De meddele dette til personalet.

De bliver så ringet op lige før det pågældende katalognummer bliver udbudt.


I øvrigt kan De altid få yderligere informationer af personalet før auktionen eller under eftersynet.

De kan kontakte os her.

[Til top][Til forside]